ValuBiz AB | Solna Torg 19, Plan 5 | SE 171 45 SOLNA, Sweden
Mån - Fre: 09:00 - 17:00
+46 8 52525025

Hållbara investeringar

Sedan starten av Valubiz har en hållbar strategi för investeringar och ägande varit en del av vårt företags DNA. Väl genomtänkt hantering av miljömässiga, sociala och ägarrelaterade faktorer är avgörande för ett företags framgång och fortgående höga avkastning. Genom att ha en hållbar inställning till verksamheten tar Valubiz fördel av den föränderliga miljön, som ständigt ger upphov till nya möjligheter och risker. Att tänka och agera på ett hållbart sätt innebär att vara på en ständig resa.

Valubiz huvudsakliga affärsfokus i Sverige och Skandinavien är att tillhandahålla investeringar i framstående och växande företag och projekt. Vår marknad anses vara en av de mest solida investeringsmarknaderna i världen.

Vi erbjuder dig noggrant utvalda och högavkastande investeringar i framstående projekt och företag. Genom att vi alltid försöker tillämpa bästa praxis, kan Valubiz och portföljbolagen minska riskerna och skapa möjligheter för långsiktig värdeökning och konkurrenskraft.

 

Advisory Board

Vårt team strävar efter att identifiera potentiella kapitalinvesteringar i företag där vi kan arbeta aktivt med ledningen. Företagen skall ha en potentiellt stark eller växande ställning på marknaden och en tydlig potential för att kunna bli marknadsledande med god resultattillväxt samt en engagerad ledning. Fokus ligger på att hitta företag med underliggande konkurrensfördelar, såsom en väl fungerande daglig verksamhet och unika eller överlägsna egenskaper i varumärket och produkten – de väsentliga byggstenarna i en stark marknadsposition.

Rekommendationer

Torbjörn Jörgensen

Valubiz AB har varit en bra och engagerad partner för oss att samarbeta med. Vid de tillfällen när vi behövt allokera kapital till vår verksamhet har de kunnat leverera utmärkt resultat med hastighet och kvalité. Tack!

Torbjörn JörgensenVD, Federation X and the Ten Legions
Leif Larsson

Vi har valt att samarbeta med Valubiz AB i samband med att vi bygger och etablerar vår bankverksamhet i en internationell miljö. Vi har många komplexa utmaningar gällande kapitalisering och affärsutveckling och där ser vi Valubiz AB som en strategisk och viktig samarbetspartner.

Leif LarssonVD, E24 Finance